Een andere manier van werken. 

Dat is de insteek van het nieuwe onderhoudscontract voor het groen in de gemeente Drimmelen. Het onderhoudscontract voor de komende jaren met het effectbestek is op woensdag 24 oktober 2018 ondertekend. Met ondertekening van het contract is MidZuid de komende jaren de partner van gemeente Drimmelen voor het onderhoud en schoonhouden van het gemeentelijk groen en het borstelen van bestrating.

Effectbestek

De gemeente wil dat het onderhoud beter aansluit bij de wensen van inwoners en gebruikers. Daarom is er in het groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’ besloten om te gaan werken met een effectbestek. Een effectbestek is een nieuw onderhoudscontract dat niet zich niet richt op hoe vaak (frequentie) het groen onderhouden wordt of hoe het straatbeeld eruit zou moeten zien (beeldkwaliteit), maar juist op het effect van de werkzaamheden op de tevredenheid van alle inwoners. Met een jaarlijkse enquête meten we de tevredenheid over het groen. En van de uitkomsten leren we en geven we richting aan het onderhoud. In 2018 is er een zogeheten nulmeting gedaan, om de huidige tevredenheid van het groenonderhoud te meten. 

De resultaten van dit onderzoek

Samenwerken

In gesprek met Coördinator Lilian Lambrechts. Frits in ’t Groen is manager bij MidZuid. Frits vertelt ons meer over de manier van werken en hoe jij invloed kan hebben op het groen in jouw omgeving. 

Contract

Door samen te werken met de gemeente, voldoen zij ook aan de wens van de raad om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Wethouder Jan-Willem is blij met deze nieuwe manier van werken: “MidZuid zal de inwoners actiever betrekken en bekijken of hun wensen ingevuld kunnen worden. Uiteindelijk streven we met deze klantgerichte manier van werken naar een beter onderhoud van het groen en een hogere tevredenheid onder de inwoners. Ook onze buitendienst blijft op een constructieve manier samenwerken met MidZuid voor het onderhoud van de buitenruimte”.

Bron: website gemeente Drimmelen.