In de gemeente Drimmelen werken we met een burgertevredenheidsbestek.

Dit bestek geeft inwoners de mogelijkheid om zelf ideeën over veranderingen of aanpassingen in het groen voor te stellen aan de gemeente. Niet alle ideeën kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt in goed overleg met de gemeente en inwoners afgestemd.

Prettige en gezonde leefomgeving

Naast de jaarlijkse inboet (het vervangen van planten die zijn doodgegaan red.), renoveren we ook plantenvakken gedeeltelijk of volledig. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat een verantwoord flora- en faunabeheer de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners verhoogd. Want een groene omgeving wordt als prettiger en gezonder ervaren en werkt positief op het welzijn en de gezondheid.

Authenticiteit verfraaien

Deze keer was de authentieke Herengracht in het mooie plaatsje Drimmelen aan de beurt. Vanuit een burgerinitiatief kwam het verzoek om de beplanting aan het voorste deel van de Herengracht opnieuw in te richten. De kwijnende beplanting is vervangen door bloeiende struiken en vaste planten en een aantal bestaande struiken zijn behouden gebleven. De borders van de gedempte sluis kregen, naast de bestaande vlinderstruiken, nu ook roze ooievaarsbek, grijs kattenkruid en heesterganzerik. Een paar omwonenden verzorgden al de bloembakken en ontfermen zich nu ook over het onderhoud van de nieuwe plantsoenen. Voor onze medewerkers een mooie klus. De bewoners en toeristen kunnen weer genieten van een aantrekkelijke aankleding van deze fotogenieke locatie.