ingezaaide bloemenweide komt tot leven.

Het werkt. De met veel toeweiding ingezaaide bloemenweide in de gemeente drimmelen komen tot leven.

MidZuid werkt voor iedereen en draagt ook op deze manier bij aan een beter milieu en verhoogt hiermee ons welzijn.

Het groeit en bloeit en geeft leven een kans.