Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan het machinaal hagen knippen zal de handmatige afwerking nog enige tijd vragen. Gelijktijdig start op maandag 14 juni de 2e ronde (van in totaal 4) onkruidbestrijding op verharding. Deze ronde is met een thermische methode (branden). Middels borden wordt weer aangegeven waar we bezig zijn. Ziet u de branders aankomen dan zou het fijn zijn als u de auto verplaatst naar straten die al gedaan zijn.